Цэс

Танилцуулга

Манай хамт олон
Дотоод журам
БАГШ АЖИЛТНУУДЫН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭН, 2017 ОНЫ … ДУГААР САРЫН … -НЫ ӨДРИЙН … ТООТ ТУШААЛААР БАТЛАВ ЗАХИРАЛ [...]
Удирдлагын мэдээлэл
Сургуулийн захирал АБТА, МУ-ын тэргүүлэх багш С.Оюунчимэг утас-89299090 Сургалтын менежер О.Бодьцэцэг утас-88009718
Сургуулийн түүх
1936 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Аймгийн яамны 35 дугаар тогтоолоор 25 суралцагчтайгаар бага сургуулийг хуучин сумын төв болох “Цог” уулын ар Элтрүүдэд [...]
Танилцуулга
Нийт 35 багш, ажилчинтай. Үүнээс 15 багш, 18 ажилчинтай. Магистр зэрэгтэй багш 3. Нийт багш нарын 70% нь “Заах аргач” мэргэжлийн зэрэгтэй. БСШУЯ-ны “Хүндэт [...]
ЗАН
ДУЗАН-ИЙН БАГШ НАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА 2016-2017 оны хичээлийн жилд ДУЗАН нь “Суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг чанартай хэрэгжүүлж сурагч нэг [...]